logo

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

ÚRADNÉ PREKLADY

Úradne overený preklad je preklad obsahujúci úradnú pečiatku prekladateľa, ktorý je vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.

(Zmluvy, rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, pracovné zmluvy, obchodné zmluvy, úradné potvrdenia, rozsudky, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, certifikáty, lekárske správy, osvedčenia o evidencii a podobne)

BEŽNÉ PREKLADY

ODBORNÉ PREKLADY – PRÁVO, MEDICÍNA, EKONÓMIA

EXPRESNÉ PREKLADY

ZABEZPEČÍM AJ BEŽNÉ A ÚRADNÉ PREKLADY Z NASLEDOVNÝCH JAZYKOV:

ANGLIČTINA
NEMČINA
ŠPANIELČINA
TALIANČINA
POĽŠTINA
HOLANDČINA
UKRAJINČINA
MAĎARČINA
FRANCÚZŠTINA
RUŠTINA

Úradné preklady zasielam aj poštou alebo kuriérom v rámci SR aj do zahraničia, prípadne emailom naskenované v PDF. Bežné preklady je možné vybaviť elektronickou poštou.

SKÚSENOSTI V ODBORE UŽ 18 ROKOV
FLEXIBILITA
ÚSTRETOVOSŤ
EXPRESNÉ PREKLADY BEZ PRÍPLATKU

logo

Cenník

Úradný preklad – 30 Eur / normovaná strana (= 250 slov / 1800 znakov na strane)

Bežný preklad – 15 Eur / normovaná strana

Expresné preklady – bez príplatku

logo

pre záujem o rezerváciu sa informujte

    logo

    PREKLADY SPIŠSKÁ NOVÁ VES

    KONTAKT

    Translate »